Projekt unijny
„SZYTE NA MIARĘ”
Grafika komputerowa i prezentacje – pytania do sprawdzianu

Przykładowe pytania otwarte


 1. Co to jest piksel?
 2. Czy pliki stworzone w programach do grafiki wektorowej można dowolnie powiększać? Odpowiedź uzasadnij.
 3. Czy da się zapisać zdjęcia w programach do grafiki wektorowej? Odpowiedź uzasadnij.
 4. * Czy łatwiej zamienić grafikę wektorową na bitmapę, czy odwrotnie? Dlaczego?
 5. Co oznacza skrót RGB? W odniesieniu do jakich urządzeń się go używa?
 6. Gdzie używa się palety kolorów CMYK? Co oznacza litera "K" w tym skrócie?
 7. * Ile kolorów mogą wyświetlać obrazy z głębią kolorów RGB?
 8. * Co oznacza model kolorów indeksowany?
 9. Wymień po jednym z najbardziej popularnych programów do grafiki rastrowej i wektorowej rozpowszechnianych na licencji GPL (wolnego oprogramowania).
 10. * Czy różni się kompresja stratna od bezstratnej?
  Wskazówka: przypomnij sobie materiał z rozdziału 5,6 podręcznika.

 11. * Czym różnią się formaty grafiki rastrowej JPG i PNG?
 12. Co oznacza pojęcie gradient?
 13. Co to są pliki Flash?
 14. Co oznacza pojęcie rozdzielczość?
 15. Rozszyfruj skróty DPI i PPI.
 16. * W odniesieniu do jakich urządzeń używa się pojęcia PPI a jakich DPI?
 17. Z czym kojarzy się ci pojęcie "kanał alfa"?
 18. Na czym polega proces skanowania?
 19. Dlaczego w programach do grafiki rastrowej, kiedy korzystamy z warstw nie powinniśmy zapisywać pliku np. do formatu JPG lub PNG?
 20. W jakim formacie swoje mapy bitowe zapisuje program GIMP?
 21. Jaki format jest promowany jako standard grafiki wektorowej - w nim domyślnie zapisywane są pliki stworzone w programie Inkscape?
 22. Digitalizacja, to…
 23. W jaki sposób można wykonać zrzut ekranu (tzw. zdjęcie ekranu) a w jaki sposób zrzut aktywnego okna?
 24. ** Co oznacza skrót HD ready?

 25. ** Co oznacza skrót Full HD?

 26. Czym różni się program do tworzenia prezentacji od edytora tekstu?
 27. Czym się kierować dzieląc treści w prezentacji na kolejne slajdy?
 28. Wymień 2 najpopularniejsze programy do tworzenia prezentacji multimedialnych.
 29. W jakim formacie dodatkowo (jeżeli możemy zrezygnować z animacji) zapisać prezentację, którą mamy odtwarzać na innym komputerze?
 30. W jakich widokach możemy zwykle pracować tworząc prezentację? Po co na przykład korzystać z widoku wzorca slajdów?

Symbol:
* oznacza pytanie trudniejsze
** oznacza pytanie bardzo trudne wykraczające poza podstawę programową


Przykładowe pytania zamknięte


 1. Cyan, magenta, yellow, black, to pojęcia kojarzące się z:

  1. modelami barw używanymi w Internecie

  2. modelami barw używanymi do wydruku

  3. modelami barw używanymi w telefonach komórkowych

  4. modelami barw używanymi w procesie skanowania

 2. Co oznacza ostatnia litera w skrócie DPI?

  1. centymetry

  2. piksele

  3. milimetry

  4. cale

 3. Powiększenie zdjęcia o wymiarach 640 x 480 do rozmiaru 1024 x 768 spowoduje:

  1. polepszenie jakości zdjęcia

  2. pogorszenie jakości zdjęcia

  3. kompresję zdjęcia

  4. zmianę proporcji zdjęcia

 4. Ustawiając składowe koloru R=0, G=0, B=0 uzyskamy w efekcie kolor:

  1. biały

  2. przezroczysty

  3. szary

  4. czarny

 5. Jaki to kolor: R=128, G=128, B=128 ?

  1. biały

  2. czarny

  3. szary

  4. żaden z powyższych

 6. Klawisz „Print Screen”:

  1. drukuje zawartość ekranu

  2. kopiuje zawartość ekranu na dysk

  3. kopiuje zawartość ekranu do schowka

  4. pozwala utworzyć plik PDF

 7. O zdjęciu, o rozmiarach 1024 x 768 można powiedzieć, że ma:

  1. około 0,08 Mpix

  2. około 0,18 Mpix

  3. około 0,8 Mpix

  4. około 1,8 Mpix

  5. około 8 Mpix

 8. Pliki typu BMP mogą wyświetlać maksymalnie:

  1. 16 kolorów (4bity)

  2. 256 kolorów (8bitów)

  3. 64 tyś. kolorów (16bitów)

  4. 16,7 miliona kolorów (24bity)

  5. 4,3 miliarda kolorów (32bity)

 9. Pliki typu JPEG mogą wyświetlać maksymalnie:

  1. 16 kolorów (4bity)

  2. 256 kolorów (8bitów)

  3. 64 tyś. kolorów (16bitów)

  4. 16,7 miliona kolorów (24bity)

  5. 4,3 miliarda kolorów (32bity)

 10. Ile maksymalnie kolorów może zawierać plik w formacie GIF (uwzględniając jako dodatkowy kolor przezroczystość)?

  1. 16 kolorów (4bity)

  2. 256 kolorów (8bitów)

  3. 64 tyś. kolorów (16bitów)

  4. 16,7 miliona kolorów (24bity)

  5. 4,3 miliarda kolorów (32bity)

 11. Format JPEG, to format kompresji:

  1. strumieniowej

  2. stratnej

  3. bezstratnej

  4. wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są błędne (jest to format nieskompresowany)

 12. Format PNG, to format kompresji:

  1. strumieniowej

  2. stratnej

  3. bezstratnej

  4. wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są błędne (jest to format nieskompresowany)

 13. Format BMP, to format kompresji:

  1. strumieniowej

  2. stratnej

  3. bezstratnej

  4. wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są błędne (jest to format nieskompresowany)

 14. Jakie proporcje ekranu zapewnia monitor o rozdzielczości Full HD?

  1. 3:2

  2. 4:3

  3. 5:4

  4. 16:9

  5. 16:10

 15. Który format pliku nie jest formatem wektorowym:

  1. WMF

  2. PNG

  3. SWF

  4. SVG

 16. Zmniejszając proporcjonalnie zdjęcie o 50% pierwotnego rozmiaru, jego powierzchnia zmniejszy się:

  1. o połowę

  2. dwukrotnie

  3. czterokrotnie

  4. ośmiokrotnie

 17. Większy stopień kompresji pliku JPG

  1. zwiększa rozmiar pliku

  2. powoduje pogorszenie jakości pliku

  3. zmniejsza rozmiar pliku w pikselach

  4. żadne z powyższych

 18. Do utworzenia projektu wizytówki najlepiej nadaje się program:

  1. Adobe Photoshop

  2. Corel Draw

  3. GIMP

  4. MS Word

 19. Jak długo będzie pobierane z sieci Internet zdjęcie wielkości 8 MB, jeśli program monitorujący wydajność sieci podaje prędkość 6,4 Mb/s na sekundę?

  1. 1 sekundę

  2. 8 sekund

  3. 10 sekund

  4. 64 sekundy

  5. 8 minut

 20. Skaner przetwarza obraz:

  1. cyfrowy na rastrowy

  2. analogowy na cyfrowy

  3. wektorowy na rastrowy

  4. analogowy na wektorowy

 21. Która z rozdzielczości ekranu nie pasuje do pozostałych?

  1. 1024 x 768

  2. 1200 x 800

  3. 800 x 600

  4. 640 x 480

alt
Projekt unijny
„SZYTE NA MIARĘ”
Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2018. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.