Szkoła Promująca Zdrowie

Ubiegamy się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Idea promowania zdrowia wśród uczniów naszej szkoły jest nam od lat bardzo bliska. W ostatnich latach nasze gimnazjum stale otrzymuje miano "najbardziej usportowionej szkoły" powiatu mikołowskiego. Na każdym poziomie wiekowym otwarta jest klasa ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego. Od 4 lat wdrożony jest program autorski "Wychowanie fizyczne z elementami fitnessu na poziomie gimnazjum" oraz od roku "Piłka siatkowa i piłka ręczna dla klas sportowych". W Gimnazjum nr 1 im.M.Kopernika w Łaziskach Górnych uczy się w niej 333 uczniów, w 14 oddziałach. Nasza szkoła położona jest w centrum miasta. Obecnie w jej bezpośrednim sąsiedztwie budowana jest hala sportowa. Celem edukacji zdrowotnej w naszej szkole jest zaszczepienie u młodych ludzi zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia - poprzez dbanie nie tylko o zdrowie fizyczne, ale także psychiczne. Każdy człowiek rozumie zdrowie inaczej. Mimo wielu prób, nie opracowano zadowalającej wszystkich, jego definicji. Według WHO zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Okres adolescencji jest niezwykle ważnym okresem w rozwoju człowieka, w tym czasie dokonują się wielkie przemiany w sferze fizycznej i psychicznej. Młody człowiek zaczyna się usamodzielniać i dynamicznie kształtować swoje relacje społeczne. Dlatego tak istotna jest młodzieży wiedza, jakie potrzeby ma organizm w tej dynamicznej fazie rozwoju, aby mogli bezpiecznie i zdrowo zmierzać ku dorosłości. Stąd pomysł ubiegania się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Chcąc jak najbardziej sprostać oczekiwaniom i potrzebom środowiska - poprosiliśmy o wypowiedź uczniów, rodziców i nauczycieli. Ich oczekiwania często były zbieżne, a szczególnie ważne okazały się:

  • promocja zdrowia przez aktywność fizyczną,
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych
  • promowanie zdrowego odżywiania.

Dla rodziców bardzo istotne okazało się również wyposażenie ucznia w umiejętności życiowe (w tym dokonywania zdrowych wyborów życiowych) w przyjaznej atmosferze oraz przy zastosowaniu aktywizujących metod nauczania.

Tego oczekują od szkoły, ze swojej strony oferując własne zaangażowanie i wiele ciekawych pomysłów na wdrażanie tego rodzaju wiedzy i umiejętności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stworzyliśmy Program "Świadomi swoich potrzeb", który jest zgodny z Podstawą Programową kształcenia ogólnego a także pozostaje w zgodności ze szkolnym Programem Wychowawczym i Profilaktycznym. Program ten będzie realizowany na zajęciach lekcyjnych, godzinach wychowawczych, warsztatach psychologicznych oraz zajęciach pozalekcyjnych, w latach 2008/2011.

Celem Programu jest wychowywanie młodzieży do odpowiedzialności za swoje zdrowie we wszystkich jego wymiarach. Chcemy rozbudzić świadomość uczniów w zakresie edukacji prozdrowotnej; przekazać informacje, które mogą być pomocne w odpowiedzi na pytania:, Kim jestem? Jakie są potrzeby mojego organizmu i jak je zaspokajać? Jak mam dbać o zdrowie swoje i innych? Jakie osiągnę korzyści z dbałości o zdrowie? Jak gospodarować wolnym czasem? Jak kształtować relacje z innymi? Jak podejmować dobre wybory?

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2017. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.