REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

REKRUTACJA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
na rok szkolny 2017/2018

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu. Rodzice zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia swojego dziecka do szkoły obwodowej w poniżej podanym terminie od 24 kwietnia (ze względu na odbywające się wcześniej w szkole egzaminy gimnazjalne) do 18 maja br. – składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci z obwodu. Zgłoszenie można pobrać w sekretariacie szkoły lub strony internetowej.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte na pisemny wniosek obojga rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku wolnych miejsc. Dla dzieci spoza obwodu jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne od 1 czerwca do 9 czerwca br. – składanie wniosków przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe terminy rekrutacji znajdują się w Zarządzeniu Nr 306/867/17 Burmistrza Miasta Łaziska Górne.

Dokumenty rekrutacyjne (wnioski i załączniki) można będzie odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

Sekretariat szkoły jest czynny w dni robocze w godz. 8.00-14.30, telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły 32 2241 066.


Pliki do pobrania

Zgłoszenie dziecka do klasy I (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
Zgłoszenie ucznia do klasy VII (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka –
kandydata do szkoły
Oświadczenie o przydzieleniu asystenta rodziny rodzinie dziecka –
kandydata do szkoły
Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych dziecka –
kandydata do szkoły (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
Oświadczenie o odległości szkoły od miejsca zamieszkania dziecka –
kandydata do szkoły (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)


Dokumenty na podstawie których przeprowadzona zostanie rekrutacja:

Zarządzenie Nr 306/867/17 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20 marca 2017r. w sprawie ustalenia na rok szkolny terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.

Uchwała Nr XXIV/240/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dn. 21 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Łaziska Górne

Uchwała Nr XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dn. 21 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Łaziska Górne

alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax. +48 322241066
alt e-mail gim1-laziska@oswiata.org.pl
alt e-mail sekretariat.gim1@wp.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt

50-lecie szkoły
1965-2015


Laboratorium przedsiębiorczości
i technologii

alt
alt Prezentacja projektu (32MB)


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt
Szkoła Odkrywców Talentów
alt
Szkoła partnerska
alt

GOLDEN5
alt

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
alt

ZIELONY CERTYFIKAT
alt
alt
alt
alt
RATUJEMY ZWIERZĘTA
alt
CHRONIMY PRZYRODĘ
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2017. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.