Projekt unijny
„SZYTE NA MIARĘ”
SŁOWNIK INFORMATYCZNY DLA GIMNAZJUM
access
dostęp
acquire
uzyskać, zdobyć
adapter
przejściowe urządzenie
add
dodać
advanced
zaawansowany
agree
zgodzić się
align
wyrównać
all
wszystko
and
i
angle
kąt
arrange
rozmieścić, porządkować
arrow
strzałka
ask
zapytać
background
tło
backslash
ukośnik lewy- znak \
backspace
cofać np. kursor
backup
kopia zapasowa
ball
kula
banner
reklama
bar
pasek
benchmark
test wzorcowy
best
najlepszy
biginning
początek
binary
dwójkowy
blank
pusty
block
blok
board
tablica, pulpit
bold
gruby
bookmark
znacznik, zakładka
boot
ładować
border
obramowanie
bottom
klawisz
break
przerwać
brightness
jasność, jaskrawość
browse
przeglądać, sprawdzać
browser
przeglądarka
brush
pędzel
built-in
wbudowany
bus
szyna
cache
pamięć podręczna
cancel
anulować
cartridge
kaseta, pojemnik
center
wyśrodkować
change
zmiana
charakter
znak, symbol
check
kontrola, sprawdzanie
chip
kostka, kość
clear
wymazać, wykasować
clipboard
schowek
clock
zegar
clone
dokładna kopia
close
zamykać
cluster
fragment zbioru
command
rozkaz, instrukcja
common
wspólny
configuration
układ, kombinacja, dobór
copy
kopiować
create
stworzyć
cut
wycinać
cycle
cykl, okres
damage
uszkodzenie
dark
ciemny
dashed line
linia kreskowa
data
dane
decimal
dziesiętny
default
wartość domyślna
depth
głębokość
design
projekt
desk
pulpit, biurko
destination
przeznaczenie
develop
budować, rozbudować
dial
wybierać numer
dial up
wybieranie
digital
cyfrowy
direct
bezpośredni
disconnect
rozłączyć
display
monitor, wyświetlacz
domain
domena, dziedzina, obszar
dot
kropka, punkt
double
podwójny
draft mode
tryb próbny
draw
rysunek, rysować
drive
napęd
drop
spadek, zmniejszenie się
duplex
podwójny
empty
pusty
enable
umożliwić
end
koniec
enhanced
udoskonalony, zaawansowany
enter
wprowadzać
entry
wejście, wpis
erase
kasować, wymazać
error
błąd
exchange
wymiana, zamiana
execute
wykonać
external
zewnętrzny
fail
ulegać awarii
false
fałszywy, nieprawdziwy
file
plik
first
pierwszy
flat
płaski
floating
ruchomy, zmienny
footer
stopka
forward
przedni, skierowany ku przodowi
frame
ramka
free
wolny
fuzzy
rozmyty
gate
bramka
general
ogólny
graphic card
karta grafiki
grid
siatka
ground color
kolor tła
guide
poradnik
hardware
sprzęt komputerowy
header
nagłówek
hidden
ukryty
high density
duża gęstość
hold
wstrzymanie, dziurka
home
pozycja początkowa
horizontal
poziomy
host computer
komputer główny
hub
gniazdo, węzeł w sieci
hue
odcień, ton
idle
jałowy, pusty
ignore
nie brać pod uwagę
image
obraz
include
włączać
incorrect
niepoprawny
ink
atrament, tusz
input-output
wejście-wyjście
insert
wstawić
integer
liczba całkowita
integrate
zcalać, złączać
interface
łącze, złącze
internal
wewnętrzny
interrupt
przerwanie
item
pozycja początkowa
jack
gniazdo, węzeł w sieci
joint
połączenie, złącze
jump
skok, przeskok
justify
wyrównywać margines tekstu
kernel
jądro
key
klucz
keyboard
klawiatura
label
etykieta
language
język
large
duży
last
ostatni
layer
warstwa
layout
rozmieszczenie, układ
letter
litera, czcionka
level
poziom
library
biblioteka
line
linia
logoff
wyrejestrowanie się
logon
zarejestrowanie się
loop
pętla
lower
obniżać(się)
main
główny
manager
program zarządzający zasobami
manual
podręcznik
margin
obrzeże, margines
mark
znacznik
master
nadrzędny, sterujący
memory
pamięć
mode
tryb, rodzaj
move
poruszać, przenosić, przemieszczać
name
nazwa
network
sieć komputerowa
off-line
rozłączony
open
otwierać, otwarty
order
rozkaz, porządkować
overflow
przekroczenie
page up/down
strona w górę/dół
panel
tablica, pulpit
passward
hasło
paste
wklejać, wstawiać tekst
patch
poprawka
path
ścieżka dostępu
pattern
wzór
performance
wykonanie, osiągnięcie
permanent
trwały
picture
obraz
place
miejsce
plug
wtyczka
point
punkt
power cord
przewód zasilający
previous
poprzedni
primary
podstawowy, główny
print
drukować
property
właściwość
protect
chronić, zabezpieczać
public
ogólnie dostępny
push
przycisk, naciskać
quality
jakość
query
zapytanie
quit
 
ratio
współczynnik, stosunek
read
czytać, odczytać
real
liczba rzeczywista
record
zapis, zapisywać
recover
odzyskiwać
rectangle
prostokąt
refresh
odświeżać, odnawiać
register
zarejestrować się, rejestr
reject
odrzucać
remote access
dostęp zdalny
rename
zmienić nazwę
replace
zastąpić, wymienić
requeast
zgłoszenie
required
żądany, wymagany
reset
ponownie nastawiać
resource
zasoby
respond
odpowiadać
resume
powrócić do pracy
return
powrót
rewind
przewijać wstecz
room
pomieszczenie, miejsce
rotation
obrót
route
trasa
row
wiersz
rule
reguła, zasada
ruler
linijka
safe
bezpieczny
sample
przykład
scan
skanować, sprawdzać
schedule
plan, harmonogram
screen
ekran
scroll
przewijać
search
przeszukiwać, szukać
seek
przeszukiwanie
select
wybieranie
semi-axis
półoś
separator
znak rozdzielający
serial
szeregowy
server
urządzenie obsługi wykonujący zlecone w sieci zadania
service
usługi
setting
nastawianie, ustawianie
setup
układ, struktura
shape
kształt
shared
wspólny, dzielony
shareware
program udostępniony na okres próbny
sheet feed
podajnik papieru
shell
powłoka, warstwa
shift
przesunięcie, zmiana rejestru
shift key
klawisz zmiany rejestru(na czas przyciskania)
show
pokaz
shut down
zamknięcie(np. systemu)
single
pojedynczy
size
wielkość, rozmiar
skip
pomijać, opuszczać
slash
ukośnik prawy- znak /
slave
podrzędny
slot
gniazdo, szczelina
smart
inteligentny
socket
gniazdo, węzeł w sieci
soft
programowalny, sterowalny
software
oprogramowanie
software support
wsparcie programowe
solid
stały
solution
rozwiązanie
solve
rozwiązywać np. równanie
sonic
dźwiękowy
sort
segregować
source
źródło
source code
kod źródłowy
space
znak odstępu, spacja
spelling error
błąd ortograficzny
spot
kropka, plamka
stand-by
stan oczekiwania
status
stan, położenie
step
krok, cykl
sticker
nalepka
storage
pamięć
store
pamięć, zapisywać w pamięci, wprowadzać do pamięci
streamer
urządzenie pamięciowe z taśmą magnetyczną
string
łańcuch
submenu
podmenu
submit
dostarczać,
subwoofer
głośnik niskotonowy
summary
podsumowanie
suplier
zasilacz
supply
zasilanie
swap
wymieniać
swap file
plik wymiany
switch
przełącznik, przełączać
switch off
wyłączać
syntax
składnia
system library
biblioteka systemowa
tab=tabulation
tabulacja
tag
znacznik
tape
taśma
target
wynikowy, docelowy
task
zadanie
temporary
tymczasowy np. plik
terminal
urządzenie końcowe, końcówka
tilde
tylda, wężyk ~
title
tytuł
tools
narzędzia
top
wierzch, górna część
track
ścieżka dostępu
traffic
ruchomy, zmienny
transfer
przekazywanie, przenoszenie np. danych
triangle
trójkąt
tutorial
przewodnik
type
czcionka drukarska
type style
krój pisma
undelete
odtwarzać (usunięte dane)
undent
przesunięcie tekstu w lewo
undo
znosić, odwoływać, cofać
update
aktualizować, modyfikować
upgrade
dostarczać użytkownikowi nową wersję programu
upper
górny
used
używany
user
użytkownik
utility
program narzędziowy, serwisowy
valid
ważny
validation
kontrola danych, atestacja
value
wartość
vertical
pionowy
video
wizyjny
viewing
przeglądanie
voice
głos
volume
objętość, pojemność, tom, wolumen
volume label
etykieta nośnika, tomu
warranty
gwarancja
windows manager
administrator okien
work area
obszar roboczy
write
operacja zapisu danych
write protection
zabezpieczenie przed zapisem
wrong decision
zła decyzja
WYSIWYG what you see is what you get
to, co jest na ekranie jest takie jak to, co jest na wydruku
zone
obszar, strefa
zoom
powiększać
zoom out
zmniejszać
opracował: Krzysztof Suchoń
alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax. +48 322241066
alt e-mail gim1-laziska@oswiata.org.pl
alt e-mail sekretariat.gim1@wp.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt

50-lecie szkoły
1965-2015


Laboratorium przedsiębiorczości
i technologii

alt
alt Prezentacja projektu (32MB)


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt
Szkoła Odkrywców Talentów
alt
Szkoła partnerska
alt

GOLDEN5
alt

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
alt

ZIELONY CERTYFIKAT
alt
alt
alt
alt
RATUJEMY ZWIERZĘTA
alt
CHRONIMY PRZYRODĘ
alt

Projekt unijny
„SZYTE NA MIARĘ”
Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2018. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.