1965 Otwarcie szkoły1965 Otwarcie szkoły 60-te lata60-te lata 70-te lata70-te lata 80-te lata80-te lata 80-te lata - otwarcie harcówki80-te lata - otwarcie harcówki
1987 700-lecie miasta Łaziska Górne1987 700-lecie miasta Łaziska Górne 90-te lata90-te lata